Ден на отворените врати в ЦСРИ

ДА СЪБУДИШ ИНТЕРЕС КЪМ ПРОФЕСИЯТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“
Те са чудесен екип. Работят заедно в интерес, за здравето и самочувствието на деца и възрастни в неравностойно социално положение. Постигат своите успехи с лекота и се радват на уважението на потребителите. Става дума за колектива на Центъра за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ – Стралджа, който, съвместно с доброволците от БМЧК, във връзка със Световния ден на социалната работа , организираха един интересен Ден на отворените врати. Основната цел, която си поставиха е популяризиране дейностите и услугите, които се предоставят в Центъра. Но има и още. Осигуряване на условия за придобиване умения за общуване с деца в неравностойно социално положение, създаване на приемаща и подкрепяща среда на децата със специална нужда чрез съвместни творчески дейности, запознаване на доброволците от БМЧК с професията на различните специалисти в предоставяне на услугите и същевременно привличане интереса на младите хора към работата в ЦСРИ. Какво се случи в този ден? Младите червенокръстци наблюдаваха с интерес логопедични сесии, рехабилитационни и физиотерапевтични мероприятия , запознаваха се с работата на социалния работник и управителя на ЦСРИ. За да се окаже в края на деня, че професията „социален работник“ е не само много важна, необходима, но и ценна за обществото. И избирайки я всеки млад човек предопределя своя път в помощ на нуждаещите се. На всички беше интересно да участват и в проведеното съвместно групово занятие за изработка на великденска украса в ателието за занимателна трудотерапия под ръководството на трудотерапевта. Точно по това време беше и равносметката, и благодарностите за съвместната работа , пожеланията тя да продължи в същия дух. За да има Стралджа след време новата млада смяна социални работници.