Дезинфекционно

ТРЕТИРАНЕ НА ПШЕНИЦА
В изпълнение на Наредба №13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от ППК“Начало93“ съобщават, че от 8 до 11 май 2018г. в часовете от 9,00 до 18,00ч. ще се извърши третиране на пшеница с фунгицид „Диамант макс“, доза 120 мл/дка. Карантинен срок – 35 дни. Третирането се извършва срещу вредител септориоза хелмитоспориоза. Подлежащи на третиране са местностите: Блатото ІІІ поле 1024 дка.
Да се вземат мерки за опазване на пчелите!