Да се подготвим за гроздобера

ОТ 21 СЕПТЕМВРИ ПРИБИРАМЕ МИСКЕТА В СТРАЛДЖА

Заповед на кмета Атанас Киров определя началото на гроздобера в Стралджа от 21 септември. Той ще продължи и в дните 22, 23 септември , до прибиране на реколтата. Според специалистите гроздето е достатъчно налято, с висока захарност и естествено е да се очаква добра винена година. Време е стопаните да започнат активна подготовка за гроздобера. Заповедта забранява разполагането на пунктове за изкупуване на грозде извън границите на лозовите масиви. Разкриването на пунктовете ще става само с разрешение от общината. Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга в района на лозовите масиви през тъмната част на денонощието от 20,00ч. до 6,00ч. РУ“Полиция“ и охранителите ще провеждат периодично проверки на транспортните средства и ограничават движението на хора и каруци в района на лозята преди началото на гроздобера.
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Гроздан Иванов, зам.кмет на общината.