Да се вземат мерки!

ТРЕТИРАНЕ НА ПШЕНИЦА
ЗП Кирил Андонов Киров уведомява, че в дните 11 и 12 април 2018г. ще извърши третиране на площи с пшеница срещу плевели/болести в местностите:
– Блатото ІІІ поле 245 дка
– Блатото І поле Лозенец
Да се вземат мерки за опазване на хора и животни!