Да празнуваме , да се гордеем!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СЪГРАЖДАНИ!
Трети март – паметна дата! Ден за урок, за съвест, за размисъл, ден за поглед в миналото, за признателност, почит и уважение към всички отдали живота си за свободата на Отечеството, ден за даване на доказателства, че носим кръвта на дедите, че помним заветите им, че няма да предадем идеалите им. Колкото и трудно да е това днес! За да се самоуважаваме, да се гордеем и да сме сигурни, че ще предадем на новото поколение всичко, което знаем, всичко, което трябва да знаят и те да пренесат във времето напред.