Да помислим и за зимата

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
Община Стралджа съобщава на гражданите , че има свободни количества дърва за огрев – акация в Общински горски фонд с.Войника. Цена 36 лв./пространствен кубик. Превозът е за сметка на гражданите. Желаещите да закупят дърва могат да заплатят на касата на кметство Войника. За контакти – Мария Георгиева, кмет на с. Войника – DSM 0885222008