Да опазим пчелите!

ПРЪСКАНЕ
Пшеница, ечемик и рапица ще бъдат третирани в периода от 06 до 10 април, съобщават от ППК“Начало 93“. Пръскането е в часовете от 9,00 до 18,00 ч. , а подлежащите за третиране площи са:
– Черкешлийски път – 900 дка
– Стралджански лозя 252 дка
– Карталаджи 899 дка
Карантинен срок 60 дни. Да се вземат мерки за опазване на пчелите!