Да опазим пчелите!

Пръскане срещу плевели/болести
На 7 април от 6,00ч. до 18,00ч. ЗП Кирил Андонов Киров ще извърши третиране с продукт за растителна защита на пшеница в местностите Бедмен юрт 62 дка, Балаклийски гьол 100 дка, Мараш юг.
Да се вземат мерки за опазване на хора и животни!