Да бъдем бдителни!

ОБЕЗВРЕДЕН „ТЕРОРИСТ“ В ОУ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗИМНИЦА
Когато става дума за безопасността на децата вниманието е задължително. С тази мисъл в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Зимница бе организирано учебно занятие. Предварително проведените разговори по темата дадоха ясна представа, че в днешно време заплахата наистина е реална. И човек трябва да бъде готов да реагира адекватно. В тази връзка второто за тази учебна година занятие по гражданска защита в училището изигра своята роля.
След преодоляване на охраната в сградата проникна маскиран „терорист“, който се запъти към класните стаи с цел да остави пакет с бомба. С навременни и добре организирани действия той бързо беше обезвреден от учителя по физическо възпитание и спорт Иван Иванов. Междувременно учениците се евакуираха извън сградата само за 1 минута и 18 секунди. Докато коментираха развълнувани децата запомниха урока – за сигурността , за запазване на здравето и живота си, трябва да бъдем бдителни!