Дати за провеждане на гроздобер за гр.Стралджа

Съгласно заповед на кмета на община Стралджа, брането на грозде в лозовите масиви в землището на гр.Стралджа ще се извърши от 22 до 25 септември.

            Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга в района на лозовите масиви през тъмната част на денонощието от 20.00ч. до 6.00часа.

РУ”Полиция” и общинска охрана ще провеждат периодично проверки на транспортните средства  и ограничават движението в района на лозята преди започване на гроздобера.