Гроздоберът в Стралджа е обявен

НА 21 СЕПТЕМВРИ ЗАПОЧВА ПРИБИРАНЕТО НА МИСКЕТА
Със своя заповед от 4 септември кметът на общината Атанас Киров нарежда брането на грозде в лозовите масиви в землището на гр.Стралджа да се извърши на 21,22 и 23 септември и продължи до прибиране на реколтата. Забранява се разполагането на пунктове за изкупуване на грозде извън границите на лозовите масиви. Разкриването на пунктовете ще става само с разрешение от общината. Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга в района на лозовите масиви през тъмната част на денонощието от 20,00ч. до 6,00ч. РУ“Полиция“ и охранителите ще провеждат периодично проверки на транспортните средства и ограничават движението на хора и каруци в района на лозята преди началото на гроздобера.
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Гроздан Иванов, зам.кмет на общината.