В Съвета на децата

ОДОБРЕНИЕ НА ТРИ КАНДИДАТУРИ
Три кандидатури одобри комисията, назначена от кмета на общината, за членове на Съвета на децата. Подборът е направен според препоръките на Държавната агенция за закрила на детето на базата на постъпилите мотивационни писма. Елина и Симона от СУ“П.Яворов“ и Фани от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа набраха най-много точки. Според членовете на комисията изборът е направен съобразно качествата на децата. Всеки от предпочетените се определя като достатъчно комуникативен, с високи организационни качества, доказани лидерски позиции, креативност , желание за работа в помощ на децата. След направеното предложение от комисията кметът Атанас Киров, със своя заповед одобри членовете на Съвета на децата в Стралджа. Всеки от тях ще участва в подбора на кандидати за Съвета на децата на регионално и национално ниво.