В събота

ПРАЗНИЦИ В СЕЛАТА
Четири села от общината ще отбележат своите празници в събота, 3 ноември. Всеки от тях е част от Програмата на общината за 8 ноември – Празник на Стралджа. В Джинот Празникът на традициите ще съвпадне с отбелязване 60- та годишнина на НЧ“Изгрев-1958“. Своето изкуство ще представят децата от групата „Весели ноти“ и ПГ“Изгрев“ заедно с гостите от ТС“Ромбана“ Ямбол и АИФ“Бакаджик 7“ Карнобат. Съборът на Правдино ще събере гости от близо и далеч. Богат концерт с участието на групи лазарки, коледари, кукери и ФА“Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016“ подготвят във Воденичане с посвещение на 90-годишнината от учредяването на НЧ“Просвета 1928“. Концерт и народна веселба ще има и в Иречеково.