В Стралджа

НОВ ДИРЕКТОР НА ОУ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
От днес, съгласно заповед на началника на РУО – Ямбол, новият директор на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа е Недка Парушева. Кандидатите за поста бяха двама. Отпадналият е Виолета Андонова, бивш зам.-директор в същото училище.