В сезона за прибиране на реколтата

ПОЛЕЗНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Във връзка с началото на лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта, Електроенергиен системен оператор ЕАД, Дирекция Пренос на ел.енергия – МЕР“Бургас“ уведомява, че през землищата на населените места в общината преминават електропроводи високо напрежение, собственост на ЕСО – ЕАД, Мрежови експлоатационен район Бургас. В тази връзка уведомяваме всички земеделски стопани да бъдат внимателни при ползването на високогабаритна техника/комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др./ С цел недопускане на трудови злополуки, материални щети на селскостопанска техника и реколта, земеделските стопани да инструктират и запознаят работниците и служителите си с опасностите при работа в близост до електропроводни линии и тоководещи части под напрежение. При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, съгласно чл. 620 от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, от лицата извършващи селскостопанска дейност в района на електропроводите, незабавно да преустановяват работа и да потърсят съдействието на ЕСО ЕАС на телефони: 0888 950 398 инж. Стоян Бербенлиев , р-л сектор ЕПВН МЕР Бургас, 056 851 741 централа МЕР Бургас, 0885 799 255 инж. Венелин Вълев, инж. Сектор ЕПВН, 046 686 701 централа МЕПР Ямбол.

Сподели във Фейсбук…
Share on Facebook

Facebook