В сезона за прибиране на реколтата

ПОЛЕЗНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Във връзка с началото на лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта, Електроенергиен системен оператор ЕАД, Дирекция Пренос на ел.енергия – МЕР“Бургас“ уведомява, че през землищата на населените места в общината преминават електропроводи високо напрежение, собственост на ЕСО – ЕАД, Мрежови експлоатационен район Бургас. В тази връзка уведомяваме всички земеделски стопани да бъдат внимателни при ползването на високогабаритна техника/комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др./ С цел недопускане на трудови злополуки, материални щети на селскостопанска техника и реколта, земеделските стопани да инструктират и запознаят работниците и служителите си с опасностите при работа в близост до електропроводни линии и тоководещи части под напрежение. При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, съгласно чл. 620 от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, от лицата извършващи селскостопанска дейност в района на електропроводите, незабавно да преустановяват работа и да потърсят съдействието на ЕСО ЕАС на телефони: 0888 950 398 инж. Стоян Бербенлиев , р-л сектор ЕПВН МЕР Бургас, 056 851 741 централа МЕР Бургас, 0885 799 255 инж. Венелин Вълев, инж. Сектор ЕПВН, 046 686 701 централа МЕПР Ямбол.