В ППК“Начало 93″

ПРЪСКАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА
Със свое уведомително писмо от ППК“Начало 93“ съобщават, че пръскането на пшеница, ечемик и рапица продължава в дните от 11 до 15 април 2018 г. в часовете от 9,00 до 18,00ч. когато ще се третират площи в местностите:
– Крушката 716 дка
– Кондака 404 дка
– Карталаджи 899 дка
– Мерата яб. 433 дка
– Блатото ІІІп. 1084 дка
– Балаклийски гьол 91 дка
– Ташино І п. 560 дка
– Мандаджия 376 дка
– Ахър алча 424 дка
Карантинен срок 60 дни.
Вземете мерки за опазване на хора и животни!