В помощ на водачите на превозни средства

НОВА МАРКИРОВКА
В навечерието на зимния сезон общината насочи средства за осъществяване на хоризонтална маркировка на важни пътни участъци. Водачите на МПС са доволни от изграждането й в Стралджа по пътя преди и след ж.п.подлеза и на кръстовището за Зимница, по улиците „Младост“, „Радецки“, „Васил Левски“ и „П.Кабаков“ до края на града. Ясните разделителни линии на платното и указателни стрелки осигуряват по-добра ориентираност на шофьорите.
С грижа за опазване живота и здравето на децата преди началото на учебната година с бюджетни средства бяха освежени и всички пешеходни пътеки в близост до училища и детски градини.
Като част от подготовката за зимата е и кърпежа на дупки по ІV-класна пътна мрежа и улици в населените места на общината. Дейността е осъществена с предоставен от държавата, чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, фрeзован асфалтобетонов материал от магистрални ремонти. За своевременно осъществяване на кърпежите общината закупи специален материал фрезобит и техника – трамбовка и фугорез. Целта е да се действа бързо и адекватно при необходимост от запълване на опасни отвори по пътните платна.