В памет на Станка Пенчева

   ОБЯВЕН Е КОНКУРСА „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс: 64-65

e-mail: obshtina@straldzha.bg

 

                                                                                                                                

 

 

 

С Т  А  Т  У  Т


                      на Шести Национален литературен конкурс „Станка Пенчева”

                        под надслов „Дървото на живота” – Стралджа 2022

 

ОРГАНИЗАТОРИ

         Шестият Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” се организира от Община Стралджа под патронажа на Кмета на общината и е част от програмата на тържествата, посветени на празника на общината – 8 ноември и нейния покровител Свети Архангел Михаил. Той се посвещава на голямата българска поетеса Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929г. в гр.Сливен и прекарала детството си в с.Воденичане, общ.Стралджа, където се намира бащиния  й дом.

ЦЕЛ
           Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поети и писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които съвремието поставя.

РЕГЛАМЕНТ

             Националният конкурс „Станка Пенчева” се провежда  на всеки две години и се финансира от бюджета на Община Стралджа, дарители и други източници и се оповестява в печатни и електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа.

           Конкурсът  се провежда в следните направления поезия – стихотворение  /до три броя/ проза – кратък разказ или есе / до три броя и до 5 машинописни страници/.

 

           Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.

           Материалите за участие се изпращат  до 21 октомври 2022г. на адрес:

           гр.Стралджа, ул. „Хемус” №12, Община Стралджа / за Национален конкурс „Станка Пенчева” /.

                Конкурсът е анонимен, ­в плик  се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора и кратка анотация на творчеството на кандидата.

.

        

 

                Конкурсните произведения ще бъдат  оценявани  от  компетентно жури. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии:

  • Оригиналност и творчески подход;
  • Езикова и стилистична култура;
  • Графично оформяне на творбите.

 

НАГРАДИ

                  Ще бъдат връчени  по три награди ( I, II и III- та)  за  всяко от направленията   

        І място – грамота  и парична награда

        ІІ място – грамота и парична награда

        ІІІ място – грамота и парична награда

                  Предвидена е и специална награда – приз  Станка Пенчева от Кмета на общината.   

  

        На 1 ноември в гр.Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за часа и мястото за отчитането и връчването на наградите.
      

         
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

             Всички участници в конкурса трябва да предоставят на организаторите и удостоверение за  разкрита при дадена банка сметка,  предвид това, че паричните награди на победителите ще се превеждат само по банков път.

                    Организаторите си запазват правото за промени, относно обявяването на резултатите и награждаването на победителите, ако разпространението на коронавирус продължи и бъде обявена епидемична обстановка, за което всички участници ще бъдат уведомени своевременно.

                   За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:

 тел. 04761/64-68,  моб. тел.: 0885599424.

 
 
ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ