В навечерието на гроздобера

ВЕЧЕР НА ГРОЗДЕТО
Съвсем по стралджански, с много ентусиазъм и желание „да се похвалим с нашенското“, клуб „Дълголетие“ организира Вечер на гроздето. Председателят Донка Атанасова направи въведение с обещанието, че всяка година по това време събитието ще се повтаря. За да се пропагандират уменията на стралджанци в отглеждането на различни видове грозде и производство на продукти от божествения плод. За историята на лозарството разказа увлекателно Николинка Стойчева. Много интересно прозвуча и споделеното от Донка Миронска за стралджанските лозарски умения в миналото и днес. В красиво подредена изложба организаторите представиха около 15 сорта бяло и червено грозде сред които червен и сив мискет, лисича опашка, болгар, унгарка, кераца, брестовица и др. Внимание беше отделено и на такива популярни в района сортове като мускат отунел, шардоне, каберне, кокорко, тамянка, маринско грозде, шевка и др. Съвсем в реда на нещата всички станаха свидетели на начало на гроздобер. Димка Халачева и Делка Куртева представиха традицията по откъсване на първия грозд с пожелания за урожайна година. Певческата група добави най-популярните стралджански песни за гроздето и виното като „Рано, ранила Грозданка“ беше умело театрализирана.
После изложбата се пренеса по масите в допълнение със стралджански погачи, мезета , ракии и вина. Веселието продължи с песни и танци. И обещанието догодина вечерта с посвещение на гроздето да бъде още по-богата и интересна.

Какво научиха присъстващите на празника:
– Масовото създаване на лозови насаждения в Стралджа става през 1940-1941г.
– През 60-70-те години на миналия век в Стралджа площите с лозя вече са около 7 000 дка.
– Отглеждат се предимно сив и червен мискет, каберне, памид, мерло, мускатотунел
– Добивите стигат рекордните 1000-1200 кг от дка
– По това време става разширението на местната винарска изба, която на ден приема по около 400 т грозде
– Лозята се обработват от кооператорите, от бригадири – ученици и студенти
– Стралджа изнася гроздова продукция за вътрешния пазар и в чужбина
– Организирано Трифоновден започва да се отбелязва още в далечната 1931г. като инициатор за това е Земеделското училище открито година по-рано