В Лозенец

С ПРОЕКТ ОБЛАГОРОДЯВАТ КРАЙПЪТЕН КЪТ
Временно е ограничен достъпа до чешмата в селото
В с.Лозенец започнаха строителните работи в изпълнение на проект за облагородяване на крайпътен кът за отдих на главен път Сливен-Бургас. В този район е и чешмата от която наливат вода хора от общината , областта и от пътуващи в двете направления. Интересът се дължи на добрите показатели на водата, които остават неизменни почти целогодишно.
Проектът на общината, който е на стойност 10 000 лв., е в рамките на конкурса „Обичам природата и аз участвам – 2018г.“ по Националната кампания „Чиста околна среда“. Той се финансира от ПУДООС. Фондът осигурява материалите по строителството и труда, а общината , с активното участие на местните жители, имат ангажимента за участие в почистването на района. Строителството трябва да приключи до края на м.ноември, когато Лозенец ще има своя приятен кът за отдих, който ще се ползва активно и от тези, които ценят водата от селската чешма.
Облагородяването на крайпътния кът е едно от предизборните обещания на кмета на селото Динка Караиванова и на кмета на общината Атанас Киров.