В Зимница

БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДЕЛО
Седмият ден на м.април влиза в календара на с. Зимница като ден на благотворителността и добротата. След призива на Инициативен комитет десетки жители се присъединиха към идеята да подпомогнат възстановяването на ценните стенописи в храма „Св.Димитър“.Свой дял добавиха и хора от Стралджа, Пловдив, Варна и др. които изработиха и дариха красиви изделия за благотворителния базар, организиран от клуб „Вяра, надежда и любов 2015“ при НЧ“Възраждане 1926“. В крайна сметка събраните средства достигнаха 655 лв. „Подадохме си ръка и бяхме заедно в едно благородно дело!Благодарим на всички!“, изразяват своята признателност организаторите Елка Пейчева, председател на читалището и Антоанета Атанасова, секретар. И се надяват, че това ще бъде добро начало на поредното добро дело в селото.