В ДГ“Здравец“

ОТКРИВАТ ТАЛАНТИТЕ ОТРАНО
На 6 г. те вече имат трайно изграден интерес към българското народно творчество, към изкуството, към спорта. Възпитаниците на ДГ“Здравец“ знаят да танцуват народни танци, радват се когато обличат народни носии, участват в балетни композиции, доказват спортни умения. И причината за това е постоянната , упорита и последователна работа на учителите в градината, които буквално се раздават за децата. Родителите знаят, че в детския дом малките са не само добре обгрижени, но техните заложби се откриват в ранна детска възраст, насочват се, провокират се, насърчават се. Резултатите от тази работа проличава особено ясно по време на тържествата за изпращане на подготвителните групи. В ДГ“Здравец“ малките имат възможност да докажат, че притежават артистични наклонности, че са патриотично настроени, че могат да се справят с доста трудни танцови постановки и спортни композиции. И когато казват сбогом на детската градина го правят с много обич.