Върви, народе възродени…

Честит 24 май!
Честит празник на българската писменост, на просветата и културата!
Скъпи учители, просветители, творци, сеячи на култура,
За пореден път се прекланяме пред делото на Светите братя Кирил и Методий, пред борбения дух на всички родни учители и просветители, начертали пътя ни напред , издигнали знанието като най-висша цел.
Днес ние празнуваме и песента „Върви, народе възродени…“ звучи отново гордо, мощно, силно. Като преклонение, като обещание, като възторг и като свидетелство, че жаждата на българина за знание, просвета, наука, култура и изкуство е неизчерпаема, вечна.
Поклон пред вас учители, просветители , деятели на културата и изкуството! Пазете светлината на знанието, предавайте този огън напред, вдъхновявайте ни и възторгвайте!
За да е вечна България!
Напред, науката е слънце!