Възползвайте се навреме

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА 5% ОТСТЪПКА!
Само 5 работни дни остават до крайния срок – 30 април, в който собствениците на недвижими имоти и моторни превозни средства могат да платят годишните си данъци с 5% отстъпка, ако цялата сума се внесе наведнъж, напомнят от Община Стралджа.
Всеки, който добре си прави сметката знае, че спазването на този срок осигурява икономии в семейния бюджет. Възползвайте се навреме от предложението!
Ако решите да плащате местните си данъци и такси на части, ето сроковете, в които това трябва да се направи:
– Данък недвижими имоти ,такса битови отпадъци и данък МПС:
До 30 юни – първа вноска , до 31 октомври – втора вноска
– патентен данък – четири вноски: до 31 януари, до 30 април, до 30 юли, до 31 октомври
-Туристическия данък се внася до 15 число на месеца, следващ месеца през който са предоставени нощувките
Плащането може да се извършва в брой на касата в Информационен център на община Стралджа, отдел „Местни приходи“, всеки работен ден в часовете от 8,00ч. до 17,00ч. Касата разполага и с ПОС устройство за плащане с дебитни или кредитни карти. Друга възможност е да се разплатите по банков път или с пощенски запис.