Във връзка с изпълнение на планувани ремонтни дейности на улица „Георги Станчев”,

Във връзка с изпълнение на планувани ремонтни дейности на улица „Георги Станчев”, град Стралджа, община Стралджа, същата в участъка от ул. „Хемус“ до ул. „Радецки“, град Стралджа се затваря за движение на МПС за периода от 20:00 часа на 17.08.2021г. до 20:00часа на 18.08.2021г.

На строителната площадка ще бъде създадена Временна организация на движението съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.