Втора среща на радиолюбителите

БЕЗ ГРАНИЦИ В ОБЩУВАНЕТО
В месеца на пролетта на х.“Люляк“ се проведе Втората Национална среща на радиолюбителите от Югоизточна България. На нея присъстваха гости от Ямбол, Сливен, Карнобат, Нова Загора, Бургас. Имаше представители и от гр.Лясковец. Организатори са Димитринка Георгиева, Димитър Рахнев и Едрьо Шедерски.
Радиолюбителството в Стралджа се заражда още в началото на 50-те години на миналия век, като първи в това начинание са Панайот Русев, Тодор Петров и Кольо Йорданов. Много скоро след това Добри Андонов, Едрьо Шедерски и Иван Динев като ученици стават участници в това движение. По-късно, следвайки примера на зимничани Атанас Димов и Иван Куртев – пуснали в действие първи в района клубната късовълнова радиостанция LZ1KAK, Едрьо Шедерски и Добри Андонов регистрират първата си радиовръзка на 17 март 1967г. с изработен от тях радиопредавател с инициалите LZ1KWS.
Радиоклубът в Стралджа е открит през 1963г. като в него най-напред се подготвят радиотелеграфисти и електротехници. Инструктори са тогавашния началник на пощата в Стралджа Михайлов със съпругата си. Те преподават по радиотелеграфия, а инструктор по електротехника е Васил Гайдаров. До 1973г. нещатен ръководител на радиоклуба е Едрьо Шедерски, след него, вече като щатен, е назначен Добри Андонов, който заема тази длъжност до 1 юли 1973г. През този период радиоклуба се разраства, масовизира се радиолюбителската дейност, много радиолюбители участват в републикански и международни състезания както и в състезанието „лов на лисици“. Получават грамоти и медали в проведените състезания. В радиоклуба се получават хиляди QSL картички с които се удостоверяват проведените с други радиолюбители от целия свят връзки. Радиоклубът тогава е разположен в сградата зад общината, бившето данъчно. Целият опасан в антени той е част от пейзажа в централната част на селището. Добри Андонов придобива клас „А“ и въз основа на него пуска в действие мощен радиопредавател от 1 киловат. По-късно в действие влиза и личната му радиостанция LZ1ZH. Най-дейни радиолюбители през това време са Харалампи Попов, Димитринка Георгиева, Димитър Рахнев, Живко Едрев, Живко Андонов, Таньо Стоянов, Тодор Иванов и много други. И още от историята: радиоклубът е разкрит по времето на ДОСО/Доброволна организация за съдействие на отбраната/. После преминава на подчинение към ДКМС , към ОВТПН/ Организация за военно-техническа подготовка на населението/. Накрая остава към ОСО/Организация за съдействие на отбраната/ където, заедно със закриване на организацията, е закрит и радиоклуба, а техниката е иззета от Ямбол.
На радиолюбителската среща на х.“Люляк“ останалите малко радиолюбители взеха решение да възродят тази дейност отново в Стралджа.