Всеки със свой дял

ЗА ЕДНО ДОБРО ДЕЛО
2555 лв. вече са събрани за ремонта на храма „Св.Архангел Михаил“ в Стралджа. И набирателната кампания за осигуряване на така необходимия ремонт на светинята привлича все повече хора. От продажбата на магнити по време на събора „Мараш пее“ събраните средства достигнаха 855 лв. На благотворителния концерт „С вяра в доброто“ от билети и дарения събраната сума е 1690 лв. Свой дял за това имат Младежкото обединение, колективите на фолклорен клуб „Тончо Тончев“, ДГ“Здравец“ и ДГ“Мати Рубенова“ и др. Общинска администрация при общината също активно подкрепи инициативата като много от служителите направиха индивидуални дарения плюс закупуване на билети. Така общо събраната сума до момента вече е 2 555 лв. Кампанията продължава като общината ще помогне за ремонта на храма с труд и осигуряване на материали.