Временна организация на пътното движение в град Стралджа

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с провеждането на Традиционния събор на народното творчество „Мараш пее ¢2024” на 18 и 19.05.2024 год. в гр. Стралджа, за осигуряване безопасността на движението и недопускане на произшествия с участници и гости.

Временна организация на пътното движение в град Стралджа, както следва:
1. Преустановяване движението и паркирането на всички МПС и ППС за периода от 08.00 часа на 17.05.2024г./петък/ до 17.00 часа на 19.05.2024г./неделя/ на паркинг зад хотел „Хемус“.
2. Преустановяване на движението на всички МПС и ППС за периода от 13.00 часа на 18.05.2024г./събота/ до 17.00 часа на 19.05.2024г./неделя/ по улици, както следва:
– ул. „Г. Станчев в участъка от кръстовище с ул. „Свобода” до кръстовище с
ул. „Ал. Стамболийски”;
– ул. „Хемус“ /в участъка от площад „Демокрация“/ до ул. „П. Берон“.