Великденски конкурс

В ОБЩИНА СТРАЛДЖА
С Т А Р Т И Р А К О Н К У Р С
„Възкресение Христово”
Надпреварата ще бъде в два раздела:
 великденско рисувано яйце;
 великденски козунак.
Целта на инициативите е приобщаване на подрастващите към християнските ценности, запазване и обогатяване на традициите.
1. Условия за участие :
 великденско рисувано яйце – яйцата могат да бъдат керамични или естествени
– възраст на участниците: от 4 до 18 години в четири възрастови групи: ДГ;
І – ІV клас; V – VІІІ клас и ІХ – ХІ клас;
– техника: по избор на участника /свободна/ – при украсяването могат да се ползват както естествени бои и традиционни техники, така и съвременни техники и материали;
– до 3 броя експонати за участник
 великденски козунак
– възраст на участниците: над 18 години
– техника: по избор на участника /свободна/
– до 2 броя експонати за участник
Данни придружаващи експонатите: име, презиме, фамилия, ДГ, училище, клас, град /село, телефон за връзка, описание на ползваните техники и рецепти.
Бонус при класирането ще има и за познаване и ползване на традиционните техники, и за нови, оригинални идеи на авторите.
Не се допуска колективно участие.
2. Срок за получаване на творбите в ЦОП – гр. Стралджа – до 16ч. 30мин. на 02.04.2017г.
На 03.04.2017г. от 16.00часа в ЦОП – гр. Стралджа ще бъде открита изложба с експонатите.
Най –добрите във всяка от категориите и възрастовите групи ще бъдат отличени и наградени.
За допълнителна информация тел: 04761: 6467 и 04761: 6468