Бюджетът за 2024 година на община Стралджа е бюджет на продължаващата устойчива промяна

Общата рамка на бюджета за 2024 година, приоритетите, инвестициите, целите на ръковоството на община Стралджа за предстоящата финансова година, бяха представени по време на общественото обсъждане, провело се на 26 януари в град Стралджа.
„Тази година ще е успешна за община Стралджа, влизаме с голям преходен остатък, с ръст на общите средства на бюджета и повече пари за капиталови разходи. Това е бюджет, който води до устойчиво развитие“, смята кметът на община Стралджа Атанас Киров за Бюджет 2024г.
Общият бюджет на община Стралджа възлиза на 26 195 600 лв., което е с около 3 милиона повече от предходния бюджет за 2023г.
Богата капиталова програма залага общината, като нейната стойност е над 4 млн. лв.
И тази година най-голям дял от средствата в общината са за образование и социални дейности.
„И социален и инфраструктурен е Бюджетът на община Стралджа“, каза още кметът Атанас Киров и допълни, че винаги се е старал да има справедливо разпределение на средствата за всички населени места, така ще е и през 2024 година.
Проекто-бюджетът ще бъде внесен и разгледан на сесия на Общински съвет Стралджа на 8 февруари.