Интервю с Нели Тончева Кавалджиева, председател на ОбС Стралджа

ВИНАГИ ЩЕ ТЪРСЯ ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ В УРАВНЕНИЕТО!

Визитка:
Нели Тончева Кавалджиева е родена на 18 юни 1967г.в Стралджа. Завършила средно образование в СОУ“П.Яворов“ Стралджа, а висше във ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий. Работи като учител в ДГ“Здравец“ Стралджа. Обществената й дейност е свързана с развитието на духовния живот в града. Председател на НЧ „Стралджа 2016“, от 2020г. е председател на НЧ“Просвета 1892“. Учредител и председател на фолклотека „Тончо Тончев“. Усмихнат, лъчезарен човек, пълна с идеи и огромно желание да помага за доброто на града и общината. Майка на син и дъщеря, баба на двама прекрасни внуци.

Как се чувствате като „пръв сред равни“ в Общински свет Стралджа?

  • Да, познат ми е този израз. Приемам се като пръв сред равни, може би заради позицията, която заемам. Но аз си се чувствам като равен с равни. За част от членовете на  ОбС новият мандат ще бъде продължение на познатото и надграждане на постигнатите успехи, чрез натрупания опит и експертиза за справянето с предизвикателствата на днешното динамично време. За други това ще е ново начало, както и възможност да допринесат със своите иновативни идеи за намирането на най-добрите решения за благото на гражданите. Бих искала да бъда свързващото звено, необходимата връзка между всеки и всички, човекът, към който всеки от съветниците по всяко време може да се обърне, за да обсъдим идея, да решим проблеми, да поработим върху интересна инициатива. И да се чувстваме всички едно  цяло, един силен екип.

Какво означава този висок пост за Вас?

  • Този висок пост в моя мироглед означава преди всичко отговорност, законност, вътрешна нагласа за успех и просперитет на общината, гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината, публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение. Нека използвам една метафора. Публичната работа е стъклена стая, която стои на много високо, но нестабилно място. Оттам всички виждат всичко навън, но и тях ги виждат всички. Оттам всичко се чува . Затова решенията трябва да се вземат с мъдрост, разум, стратегически във времето.

В началото на мандата има ли неизвестни в работата Ви?

  • Досега ежедневието ми е било изпълнено с други задължения и отговорности. Разбира се, всяко начало има много неизвестни….Но винаги ще търся правилното решение на уравнението. Основната цел , с която започнах като Председател на Общинския съвет е да работим екипно, конструктивно, с внимание към нашите избиратели. И ще го отстоявам до край. Не се плаша от нищо докато заедно с мен за бъдещето на града и общината работят толкова сърцати хора като кмета Атанас Киров и неговите заместници. Радвам се на този здрав и силен екип. Сигурна съм, че всяко предложение за решение ще бъде подчинено на това нашият прекрасен роден край да се променя, да хубавее, да ни радва.

Как определяте политическата физиономия на ОбС?

  • Има разнообразие, което предполага и възможност за повече идеи. Всеки има своето място и бих искала всеки да се чувства достатъчно отговорен за общата работа, за да постигнем успехите, които всички искаме. В този ред на мисли поредният ОбС  е може би като природата – винаги оригинална, всеки път различна по свой си начин, въпреки повтарящите се сезони на пръв поглед….Или като „Орфеевото цвете“ – символ на силата на българския дух.

Какви ще бъдат основните каузи, на които ще се посветите?

  • Едно от най-смислените неща, които човек може да направи е да даде добър пример, да помогне безвъзмездно, да подкрепи кауза, в която вярва. Винаги съм готова да подам ръка на добрите идеи и практики – благотворителност към болни деца, към деца в неравностойно положение, към самотни хора…Мисля, че в днешно време да помогнеш  е велико, да видиш сълзите от радост, да усетиш треперещата ръка…

Очаквате ли някакви трудности при вземането на решения?

  • В процеса на работа е нормално да очакваме противоположни мнения. Но аз вярвам, че разумът ще надделява добрите решения да са повече. Общинския съвет е един общ, колективен орган, законодателната власт на една община, където всички трябва да мислим в положителна посока, да намираме правилния път, да се обединяваме около добрите каузи.

Какво ви каза инж. Иван Митев когато Ви предаде поста?

  • Какво ми каза инж. Иван Митев:„ Нели, предавам поста така, както го пазех – с отговорност и дълг. Знам, че ще продължите по пътя, по който и аз, и кметът поехме преди 4 години“. В разговори с него той изрази надеждата си , че ще успеем да завършим започнатото и в края на мандата да сме успели да отговорим на очакванията на нашите съграждани. Дълбоко уважавам г-н Митев, сигурна съм, че ще ми подаде ръка винаги когато имам нужда от подкрепа, от опита и мъдростта му.

Познавате добре административния апарат на общината, предстои Ви активна съвместна дейност

  • Абсолютно ще разчитам на компетентността и професионализма на служителите в общинска администрация. Тя е сърцето на една община. Като специалисти всеки във своята област те ще бъдат част от нашата работа. Вярвам в това и се чувствам спокойна.

Вашето пожелание към колегите съветници, към гражданите?

  • На колегите съветници пожелавам здраве, успех, устойчивост и целеустременост при справянето с нелеките отговорности на местната власт. Надявам се всички заедно да допринасяме, да се подкрепяме, да споделяме, за да можем да изградим една цялостна стабилна система. Бях в четвърти клас когато реших, че искам да стана детска учителка . И станах. Тогава написах в съчинение, че ще гледам децата в очите и ще ги уча на доброто и красивото. Това се старая да правя всеки ден близо 36 години. Моето пожелание към гражданите е да правят добро, да виждат красивото, да се радват на малките неща и тогава ще бъдат здрави и спокойни.

Благодаря, пожелавам Ви успешен мандат!

Интервю на Надя Жечева