ЦДГ Мати Рубенова

Целодневна детска градина „Мати Рубенова“ е сред утвърдените възпитателно – образователни заведения в град Стралджа. Отворила врати 01.06.1975 година, тя се превръща в привлекателен център за деца и родители.

В момента детското заведение функционира със 7  групи – общ брой деца 178 деца. През своята дългогодишна история ЦДГ ”Мати Рубенова” успя да съчетае добрата традиция от миналото със съвременните методи на възпитание и обучение.

Детското заведение се намира в тихият и спокоен жилищен квартал „Пейо Крачолов Яворов“. Сградата му е самостоятелна, просторна, разположена в голям двор. От 2010 година,с Решение на ОбС, ЦДГ”Мати Рубенова” стана средищна детска градина,като към нея са насочени ДГ”Здравец”с.Войника” и ДГ”Синчец”с.Зимница.

Материалната база в детските градини е подобрявана и обновявана чрез проекти, общинска издръжка ,работа с училищното настоятелство и набиране на средства от спонсори в страната и чужбина. През 2006 г.се извърши основен ремонт на ЦДГ”Мати Рубенова”,финансиран от СИФ,а обстановката е променена изцяло,като е съобразена със съвременните изисквания за възпитание и обучение на децата.

В момента се реализират проекти,финансирани от ПУДООС в ЦДГ”Мати Рубенова” и ДГ”Синчец”с.Зимница. ДГ”Синчец с.Зимница функционира с две групи,в които са обхванати 56 деца.Сградата е обновена с няколко поредни ремонта.

ДГ”Синчец”с.Войника функционира с една група,в която са обхванати 20 деца. Екипът , обслужващ децата в ЦДГ”Мати Рубенова” се състои от 15.5 щатни   бройки  педагогически  персонал  и 16  непедагогически персонал.

Квалификацията  на  педагогическия персонал е подчинена на  Националната  стратегия   “Учене през целия живот “  и  се разглежда като процес на непрекъснато ,  преднамерено придобиване на  знания  и умения, възможност за учене на всяка възраст.

Екипът на ЦДГ “Мати Рубенова” се стреми да открие пътя към щастливите усмивки на своите възпитаници.

Акценти в работата ни са:

  • Диференциране на грижата спрямо различните потребности на децата;
  •  Непрекъснато изграждане знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълна социална реализация;
  •  Развитие на способностите на детето;
  •  Осигурява се педагогическо взаимодействие, гарантиращо организирано и системно развитие, чрез обучение, практически дейности и игрово-познавателна активност, за достигане на качествена училищна готовност;
  •   Учението е забавление;
  •  Децата се учат на редица социално-емоционални способности чрез игри,физическо възпитание, музика и танци;
  •  Стремим се да възпитаваме любознателност и да осигурим обучение, което насърчава максимално проявлението и развитието на способностите на всяко дете.

Днес  ние сме горди  от успехите на нашите  възпитаници – децата ,които  с любов и много грижи  отглеждаме и възпитаваме. Горди сме от  призовите  места   завоювани на  различни конкурси и  фестивали.Имаме готовност и устрем за продължаване на  цялостна и успешна дейност,подчинена на възпитанието и образованието на нашите възпитаници и в бъдеще.