Устройствен правилник


НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРАЛДЖА

С този правилник се определят организацията на дейност в общинската администрация, броят на структурните звена в общата и специализираната администрация и техните функции.

Документ

Дата

Изтегли документа

Устройствен правилник

17.01.2024 г.

Заповед

17.01.2024 г.

Устройствен правилник

3.1.2020 г.

Заповед

3.1.2020 г.