Туризъм и настаняване


Предоставяне на тестова версия на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година.

Считано от 01.10.2019 год. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

➥ Видео обучения:

Създаване на достъп до ЕСТИ
Подаване на данни към ЕСТИ
Управление на потребители и места за настаняване на ЛИДО
Преглед на данни за места за настаняване и обобщени данни за нощувки
Вход в системата
Справки в ЕСТИ за потребители от общини
Инсталиране на удостоверителни вериги на B-TRUST


Къща за гости Виктория

Местоположение: гр. Стралджа ул. Цар Симеон 1
Тел: 0896 76 39 16
Хижа ''Люляк''

Местоположение: Местност Мараш
До хижата води добре подържан и през зимата път
Тел: 0894 55 17 74
Хотел ''Хемус''


гр. Стралджа ул. Хемус 14
Тел: 0888 031117

Хотел ''Роял''

гр.Стралджа ул. Хемус 12
Тел: 0885 885478