ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРАЛДЖА
Телефонен указател – PDF формат


➥ PDF документ
(Актуализиран на 04.03.2021г.)


➥ PDF документ
Мобилни Номера
(Актуализиран на 04.03.2021г.)