ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРАЛДЖА
Телефонен указател – PDF формат


➥ PDF документ
(Актуализиран на 17.06.2022г.)


➥ PDF документ
Мобилни Номера
(Актуализиран на 17.06.2022г.)