Съобщения

Дата на качване: 16.10.2019г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно приет график и утвърдена от ОИК -Стралджа програма за обучение на членовете на секционните избирателни комисии за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г., обучението на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Стралджа ще се проведе на 22.10.2019г. /вторник/ от 13,00 часа в залата на читалище „ПРОСВЕТА-1892” гр. Стралджа.

Дата на качване: 11.09.2019г. 

Покана за провеждане на консултации за сформиране състави на СИК

Приложения:
Покана.pdf


➪ Изменение на решенията ЦИК , относно назначаване на ОИК за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


➪ Назначаване на ОИК във община Стралджа

Дата на качване: 21.08.2019г. 

СПИСЪК НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С НАСЕЛЕНИЕ НАД 350 ЛИЦА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

Приложения:
СПИСЪК.docx

Дата на качване: 12.08.2019г. 

Покана за провеждане на консултации за определяне състав ОИК

Приложения:
Pokana z..pdf