Стратегии


➪ Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Стралджа 2021-2025г.
Решение на ОбС-Стралджа относно приемане Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Стралджа 2021-2025г.

Приложения:
Programa-1.pdf
Reshenie-1.pdf
 


Програма за опазване на околната среда на община Стралджа 2021-2027г.
Годишен отчет околна среда


Програма за енергийна ефективност 2021-2030г.
Годишен отчет енергийна ефективност 2021г.
Годишен отчет енергийна ефективност 2022г.


Програма за управление на отпадъците на община Стралджа 2021-2027г

 


План за интегрирано развитие на Община Стралджа 2021-2027
 


Общински план за развитие на община Стралджа 2014 – 2020 г.