Стратегия за развитие


ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ има за цел да се определят стратегическите насоки в развитието на Община Стралджа и конкретните мерки и проекти за изпълнение в периода 2009г-2013 г. За целта е събрана, актуализирана и оценена информация за социално-икономическите процеси в общината с основно внимание към ефективно използване на природните дадености и стопански обекти, както и към проблемите, породени от изискванията за членство в Европейския съюз.

Използван е утвърденият от Общински съвет Общински план за развитие на Община Стралджа 2007-2013г, при изготвянето на който бяха приложени основни принципи като партньорски подход, публичност и прозрачност, съгласуване изискванията за устойчиво развитие, интегриране на отделни сектори, реалистичност.

 
Изтегли пълната версия на Плана в MSWord формат