СОУ П.К.Яворов

СОУ „П.К.Яворов” гр.Стралджа е средно общообразователно училище с постоянен адрес ул.Г.Станчев № 17 а. В училището се обучават ученици от І-ви до ХІІ-ти клас от града и селата Иречеково, Люлин, Недялско, Палаузово, Воденичане, Маленово, Атолово и Лозенец. За всички пътуващи ученици са осигурени занятия в полуинтернатни групи. Обучението се осъществява от висококвалифицирани кадри.

СОУ „П.К.Яворов” гр.Стралджа е наследник на първото учебно заведение в града, основано през 1865 година. Летописите сочат, че то претърпява редица преобразования – от начално в прогимназиално, общообразователно, единно средно политехническо, отново общообразователно.

Понастоящем училището се намира в сграда, открита през 1984 година от Министъра на образованието, към която има прикрепена столова и двуетажен спортен комплекс с два плувни басейна и спортна зала. Според техническия проект училището е 30 – класно. След 2005 година изцяло е подновена дограмата на училището и прилежащите сгради, напълно е санирана основната сграда, а спортният комплекс и котелното – частично. От 2008 година ежегодно и поетапно се извършват основни ремонти на учебните кабинети и се подменят мебелите и оборудването. Налице са всички необходими условия за провеждане на лабораторни упражнения по химия, физика, биология, човекът и природата. С най-съвременно оборудване са и кабинетите по информационни технологии. Обезпечаването на учебния процес с учебни материали, пособия и карти се осъществява и с дейното участие на училищното настоятелство.

Училищната библиотека предлага добри условия за самостоятелна подготовка на учениците по български език и литература, философия, география, биология и др.

За доброто здраве на учениците полагат грижи медицински работници в добре оборудван медицински и стоматологичен кабинет.

Столовата на училището е отдадена под наем на фирма, която осигурява топли закуски и обяди за желаещите ученици. През 2011 година е изградена първата в града мултифункционална площадка за баскетбол, волейбол и тенис на корт .Дворът на училището е винаги добре поддържан и чист за осъществяване на извънкласни дейности и за любимото свободно време на учениците.
През зимните месеци функционират двата основно ремонтирани плувни басейна.

Отоплението на училището се осъществява чрез подновени водогрейни котли на промишлен газьол, които позволяват непрекъснатост на учебния процес и през най- студените зимни дни.

Всяка учебна година се провеждат състезания, карнавали, младежки дискотеки, вечери, литературни конференции, викторини, конкурси, посветени на историята на родния край, екология, етнография, в чест на патрона на училището, национални празници и бележити дати.

Доказателство за добрата работа на педагогическия състав са вече станалите традиционни участия със завоювани призови места от учениците на общинско, областно и национално ниво, на олимпиади и състезания от всякакво естество.