Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване


➪ График за сметосъбиране и сметоизвозване 2024 година

График сметосъбиране и сметоизвозване юни 2024г.

График сметосъбиране и сметоизвозване май 2024г.

График сметосъбиране и сметоизвозване април 2024г.

График сметосъбиране и сметоизвозване март 2024г.

График сметосъбиране и сметоизвозване февруари 2024г.

График сметосъбиране и сметоизвозване зам.януари 2024г.

➪ График за сметосъбиране и сметоизвозване 2023 година

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.декември 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.ноември 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.октомври 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.септември 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м. август 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.юли 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.юни 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.май 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.април 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.март 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.февруари 2023г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.януари 2023г.

➪ График за сметосъбиране и сметоизвозване 2022 година

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.декември 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.ноември 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.октомври 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.септември 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Август 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Юли 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Юни 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Май 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Април 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Март 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Февруари 2022г.

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Януари 2022г.

➪ График за сметосъбиране и сметоизвозване 2021 година

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Декември 2021

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Ноември 2021

График сметосъбиране и сметоизвозване за м.Октомври 2021

График сметосъбиране и сметоизвозване м.Септември 2021

График сметосъбиране и сметоизвозване м.Август 2021

График сметосъбиране и сметоизвозване м.Юли 2021

График сметосъбиране и сметоизвозване м.Юни 2021

График сметосъбиране и сметоизвозване м.Май 2021

График сметосъбиране и сметоизвозване м.Април 2021

График сметосъбиране и сметоизвозване м.Март 2021.pdf

График сметосъбиране и сметоизвозване м.Февруари 2021.pdf

График сметосъбиране и сметоизвозване м.Януари 2021.pdf


➪ График за сметосъбиране и сметоизвозване 2020 година

График сметосъбиране и сметоизвозване м.декември 2020.pdf

График сметосъбиране и сметоизвозване м.ноември 2020.pdf

График сметосъбиране и сметоизвозване м.октомври 2020.pdf

График сметосъбиране и сметоизвозване м.септември 2020.pdf

График за сметосъбиране и сметоизвозване за м.август 2020г.pdf

График за сметосъбиране и сметоизвозване за м.юли 2020г.pdf

График за сметосъбиране и сметоизвозване за м.юни 2020г.pdf

График за сметосъбиране и сметоизвозване за м. май 2020г.pdf

График за сметосъбиране и сметоизвозване за м. април 2020г.pdf

График за сметосъбиране и сметоизвозване за м. март 2020г.pdf

➪ Количество генерирани и депонирани отпадъци по години

Приложения:
Количество генерирани и депонирани отпадъци по години.pdf

Приложения:
График за сметосъбиране и сметоизвозване за м. февруари 2020г.pdf

Приложения:
График за сметосъбиране и сметоизвозване за м. януари 2020г..pdf

➪ Решение

Приложения:
Решение на Общински съвет за утвърждаване на План – сметка за дейност Чистота за 2020г.pdf

➪ Заповед

Приложения:
заповед такса битови отпадъци 2020.pdf

→ Съобщенията за публично обявяване до 31.12.2019г. се намират в раздел „Административни съобщения