Решения на ОбС

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 25.04.2024 ГОДИНА

Приложения:
Решения Протокол 7.pdf

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 28.03.2024 ГОДИНА

Приложения:
Решения от Протокол 6.pdf

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №5 ОТ ДАТА 29.02.2024 ГОДИНА

Приложения:
Решения – Протокол 5.pdf

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №4 ОТ ДАТА 08.02.2024 ГОДИНА

Приложения:
Resheniq.pdf