Разделно събиране на отпадъците

➪ Информация

Информация за разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Стралджа.

Приложения:
информация за разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Стралджа.pdf

➪ Регистър

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Стралджа

Приложения:
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Стралджа.pdf

→ Съобщенията за публично обявяване до 31.12.2019г. се намират в раздел „Административни съобщения