Протоколи от сесиите на ОС


                                                                   ➪ Мандат 2019-2023

 Документ

Дата

Изтегли документа

Дневен ред – Сесия 51
писмо ПК.pdf
дз 1 прил.1.pdf
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3 прил 1.pdf
дз 3.pdf

21.09.2023г.

Протокол 50 от сесия на ОбС

14.09.2023г.

Дневен ред – Сесия 50
писмо пк.pdf
ДЗ 1.PDF
ДЗ 2.PDF
ДЗ 3.PDF
ДЗ 4.PDF
ДЗ 5.PDF
ДЗ 6.PDF
ДЗ 7.PDF
ДЗ 8 прилож. 1.pdf
ДЗ 8.PDF
ДЗ 9.PDF
ДЗ 10.PDF
ДЗ 10 прил.1.PDF
ДЗ 10 прил.2.PDF

31.08.2023г.

Протокол 49 от сесия на ОбС

03.08.2023г.

Дневен ред – Сесия 49
писмо пк.pdf
дз 1.pdf
дз 2 прил 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3 прил 1.pdf
дз 3.pdf
дз 4 прил 1.pdf
дз 4.pdf
дз 5 прил 1.pdf
дз 5.pdf
дз 6 прил 1.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9 прил 1.pdf
дз 9.pdf

20.07.2023г.

Протокол 48 от сесия на ОбС

6.07.2023г.

Дневен ред – Сесия 48
писмо пк.pdf
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf
дз 11.pdf
дз 12.pdf
дз 13.pdf
дз 14.pdf

22.06.2023г.

Протокол 47 от сесия на ОбС

3.05.2023г.

Дневен ред – Сесия 47
писмо ПК.pdf
дз 1.pdf
дз 2 прил 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5 прил 1.pdf
дз 5 прил 2.pdf
дз 5.pdf
дз 6 прил 1.pdf
дз 6 прил 2.pdf
дз 6 прил 3 отчет за 2022г. – с информативна цел.pdf
дз 6.pdf
дз 7 прил 1.pdf
дз 7 прил 2.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf
дз 11 прил 1.pdf
дз 11.pdf
дз 12.pdf
дз 13.pdf

19.04.2023г.

Протокол 46 от сесия на ОбС

5.04.2023г.

Дневен ред – Сесия 46
писмо ПК.pdf
дз 1 прил 1.pdf
дз 1.pdf
дз 2 прил 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5 прил 1.pdf
дз 5 прил 2.pdf
дз 5.pdf
дз 6 прил 1.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8 прил 1.pdf
дз 8 прил 2.pdf
дз 8.pdf
дз 9 прил 1.pdf
дз 9 прил 2.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf
дз 11.pdf

22.03.2023г.

Протокол 45 от сесия на ОбС

02.03.2023г.

Дневен ред – Сесия 45
писмо ПК.pdf
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3 прил 1.pdf
дз 3.pdf
дз 4 прил 1.pdf
дз 4.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf

16.02.2023г.

Протокол 44 от сесия на ОбС

02.02.2023г.

Дневен ред – Сесия 44
писмо ПК.pdf
дз 1 прил 1.pdf
дз 1.pdf
дз 2 прил 1.pdf
дз 2 прил 2.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4 прил 1.pdf
дз 4.pdf
дз 5 прил 1.pdf
дз 5.pdf
дз 6 прил 1.pdf
дз 6.pdf
дз 7 прил 1.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf

19.01.2023г.

Протокол 43 от сесия на ОбС

05.01.2023г.

Протокол 42 от сесия на ОбС

29.12.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради ангажимент на кмета и част от ръководството на община Стралджа, променям началния час на 43-то заседание на ОбС – гр. Стралджа. Заседанието ще се проведе в залата на „Пенсионерски клуб – гр. Стралджа“ от 09:00ч.

Председател на ОбС – гр. Стралджа /п/
инж. Иван Митев

23.12.2022г.

Дневен ред -Сесия 43
дз 1.pdf
дз 2.pdf

22.12.2022г.

Дневен ред – Сесия 42
писмо ПК.pdf
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8 прил 1.pdf
дз 8.pdf
дз 9 прил 1.pdf
дз 9 прил 2.pdf
дз 9.pdf

19.12.2022г.

Протокол 41 от сесия на ОбС

07.12.2022г.

Дневен ред – Сесия 41
писмо ПК.pdf
ДЗ 1.pdf
ДЗ 2 ПРИЛ 1.pdf
ДЗ 2.pdf
ДЗ 3.pdf
ДЗ 4.pdf
ДЗ 5.pdf
ДЗ 6.pdf
ДЗ 7.pdf
ДЗ 8.pdf
ДЗ 9.pdf
ДЗ 10.pdf
ДЗ 11.pdf
ДЗ 12.pdf

23.11.2022г.

Протокол 40 от сесия на ОбС

15.11.2022г.

Дневен ред – Сесия 40

03.11.2022г.

Протокол 39 от сесия на ОбС

03.11.2022г.

Дневен ред – Сесия 39
писмо ПК.pdf
ДЗ 1.pdf
ДЗ 2.pdf
ДЗ 3.pdf
ДЗ 4.pdf
ДЗ 5.pdf
ДЗ 6.pdf
ДЗ 7.pdf
ДЗ 8.pdf

20.10.2022г.

Протокол 38 от сесия на ОбС

06.10.2022г.

Дневен ред – Сесия 38
писмо ПК.pdf
ДЗ 1.pdf
ДЗ 2.pdf
ДЗ 3.pdf
ДЗ 4.pdf
ДЗ 5.pdf
ДЗ 6.pdf

21.09.2022г.

Протокол 37 от сесия на ОбС

08.09.2022г.

Дневен ред – Сесия 37
писмо ПК.pdf
ДЗ 1.pdf
ДЗ 2.pdf
ДЗ 3.pdf
ДЗ 4.pdf
ДЗ 5.pdf

25.08.2022г.

Протокол 36 от сесия на ОбС

04.08.2022г.

Дневен ред – Сесия 36
писмо ПК.pdf
ДЗ 1.pdf
ДЗ 2.pdf
ДЗ 3.pdf
ДЗ 4.pdf
ДЗ 5.pdf
ДЗ 6.pdf
ДЗ 7.pdf
ДЗ 8.pdf
ДЗ 9.pdf
ДЗ 10.pdf

21.07.2022г.

Протокол 35 от сесия на ОбС

07.07.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани, информираме Ви, че 35-то заседание на общински съвет Стралджа насрочено на 30.06.2022г. ще се проведе от 10:00ч. в Заседателната зала на ОбС – „Велчо Тончев Димитров“.

28.06.2022г.

Дневен ред – Сесия 35
писмо ПК.pdf
ДЗ 1.pdf
ДЗ 2.pdf
ДЗ 3 ПРИЛ 1.pdf
ДЗ 3 ПРИЛ 2.pdf
ДЗ 3.pdf
ДЗ 4.pdf
ДЗ 5 ПРИЛ 1.PDF
ДЗ 5.pdf
ДЗ 6.pdf
ДЗ 7.pdf

23.06.2022г.

Протокол 34 от сесия на ОбС

02.06.2022г.

Дневен ред – Сесия 34
писмо ПК.pdf
ДЗ 1.pdf
ДЗ 2.pdf
ДЗ 3.pdf
ДЗ 4.pdf
ДЗ 5.pdf
ДЗ 6.pdf
ДЗ 7.pdf
ДЗ 8.pdf
ДЗ 9.pdf

19.05.2022г.

Протокол 33 от сесия на ОбС

28.04.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради повишения обществен интерес към предстоящото 33-то заседание на Общински съвет – гр. Стралджа, Ви информираме, че то ще се проведе в залата на „Пенсионерски клуб“ – гр. Стралджа. Датата и часът остават непроменени.

20.04.2022г.

Дневен ред – Сесия 33
писмо ПК.pdf
ДЗ 1.pdf
ДЗ 2.pdf
ДЗ 3.pdf
ДЗ 4.pdf
ДЗ 5.pdf
ДЗ 6 ПРИЛ 1.pdf
ДЗ 6 ПРИЛ 2.pdf
ДЗ 6.pdf
ДЗ 7 ПРИЛ 1.pdf
ДЗ 7.pdf
ДЗ 8 ПРИЛ 1.pdf
ДЗ 8.pdf
ДЗ 9.pdf
ДЗ 10.pdf
ДЗ 11.pdf
ДЗ 12.pdf
ДЗ 13.pdf
ДЗ 14 ПРИЛ 1.pdf
ДЗ 14.pdf
ДЗ 15.pdf

14.04.2022г.

Протокол 32 от сесия на ОбС

7.04.2022г.

Дневен ред – Сесия 32
писмо ПК.pdf
ДЗ 1.pdf
ДЗ 2.pdf
ДЗ 3.pdf
ДЗ 4 ПРИЛ 1.pdf
ДЗ 4.pdf
ДЗ 5 ПРИЛ 1.pdf
ДЗ 5.pdf
ДЗ 6 ПРИЛ 1.pdf
ДЗ 6.pdf
ДЗ 7.pdf
ДЗ 8.pdf
ДЗ 9.pdf
ДЗ 10.pdf
ДЗ 11 ПРИЛ 1.pdf
ДЗ 11 ПРИЛ 2.pdf
ДЗ 11.pdf

24.03.2022г.

Протокол 31 от сесия на ОбС

14.03.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, и във връзка с Решение № 826 на МС от 25.11.2021 г. за удължаване срока на извънредната
епидемична обстановка до 31 март 2022 г., свиквам 31-во извънредно заседание на Общински съвет-Стралджа от разстояние, чрез имейл и говорна комуникация,
посредством интернет връзка, на 07.03.2022 г. /понеделник/,от 10:00 ч.

Приложения:
дн. ред 30.pdf
дз1.pdf

4.03.2022г.

Протокол 30 от сесия на ОбС

4.03.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С оглед спазване противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет-Стралджа ще се проведе от разстояние, чрез имейл и говорна комуникация, посредством интернет връзка, от 10:00 ч., на 24.02.2022 г.,

Кметове и кметски наместници на населените места от община Стралджа, граждани и юридически лица, имащи желание да вземат участие в насроченото 29 неприсъствено заседание от разстояние на Общински съвет-Стралджа, могат да се регистрират за участие като изпратят своята заявка в ел. писмо до ел. адрес на Председателя на ОбС-Стралджа:i.mitev@straldzha.net , до 10:00 ч., на 21.02.2022г.

Дневен ред – Сесия 30
писмо ПК – 30.pdf
дз 1.pdf
дз 2 прил 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5.pdf

23.02.2022г.

Протокол 29 от сесия на ОбС

3.02.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С оглед спазване противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет-Стралджа ще се проведе от разстояние, чрез имейл и говорна комуникация, посредством интернет връзка, от 10:00 ч., на 27.01.2022 г.,

Кметове и кметски наместници на населените места от община Стралджа, граждани и юридически лица, имащи желание да вземат участие в насроченото 29 неприсъствено заседание от разстояние на Общински съвет-Стралджа, могат да се регистрират за участие като изпратят своята заявка в ел. писмо до ел. адрес на Председателя на ОбС-Стралджа:i.mitev@straldzha.net , до 10:00 ч., на 24.01.2021 г.

Дневен ред – Сесия 29
писмо ПК – 29.pdf
дз 1.pdf
дз 2 прил 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3 прил 1.pdf
дз 3.pdf
дз 4 прил 1.pdf
дз 4.pdf
дз 5 прил 1.pdf
дз 5.pdf
дз 6 прил 1.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf

20.01.2022г.

Протокол 28 от сесия на ОбС

6.01.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С оглед спазване противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет-Стралджа ще се проведе от разстояние, чрез имейл и говорна комуникация, посредством интернет връзка, от 10:00 ч., на 30.12.2021 г.,

Кметове и кметски наместници на населените места от община Стралджа, граждани и юридически лица, имащи желание да вземат участие в насроченото 28 неприсъствено заседание от разстояние на Общински съвет-Стралджа, могат да се регистрират за участие като изпратят своята заявка в ел. писмо до ел. адрес на Председателя на ОбС-Стралджа:i.mitev@straldzha.net , до 10:00 ч., на 22.12.2021 г.

Дневен ред – Сесия 28
писмо ПК – 28.pdf
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5 прил 1.pdf
дз 5 прил 2.pdf
дз 5.pdf
дз 6 прил 1.pdf
дз 6.pdf
дз 7 прил 1.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf
дз 11.pdf
дз 12.pdf

20.12.2021г.

Протокол 27 от сесия на ОбС

02.12.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С оглед спазване противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет-Стралджа ще се проведе от разстояние, чрез имейл и говорна комуникация, посредством интернет връзка, от 10:00 ч., на 25.11.2021 г.,

Кметове и кметски наместници на населените места от община Стралджа, граждани и юридически лица, имащи желание да вземат участие в насроченото 27 неприсъствено заседание от разстояние на Общински съвет-Стралджа, могат да се регистрират за участие като изпратят своята заявка в ел. писмо до ел. адрес на Председателя на ОбС-Стралджа:i.mitev@straldzha.net , до 10:00 ч., на 22.11.2021 г.

Дневен ред – Сесия 27
писмо ПК – 27.pdf
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 3 прил 1.pdf
дз 4.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf
дз 11.pdf

18.11.2021г.

Протокол 26 от сесия на ОбС

04.11.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С оглед спазване противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет-Стралджа ще се проведе от разстояние, чрез имейл и говорна комуникация, посредством интернет връзка, от 10:00 ч., на 28.10.2021 г.,

Кметове и кметски наместници на населените места от община Стралджа, граждани и юридически лица, имащи желание да вземат участие в насроченото 26-то неприсъствено заседание от разстояние на Общински съвет-Стралджа, могат да се регистрират за участие като изпратят своята заявка в ел. писмо до ел. адрес на Председателя на ОбС-Стралджа: i.mitev@straldzha.net , до 10:00 ч., на 25.10.2021 г.

Дневен ред – Сесия 26
писмо ПК – 26.pdf
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf
дз 11 прил 1.pdf
дз 11.pdf
дз 12.pdf

21.10.2021г.

Протокол 25 от сесия на ОбС

7.10.2021г.

Дневен ред – Сесия 25
писмо ПК – 23.pdf
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 4 прил 1.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf
дз 9 прил 1.pdf
дз 10.pdf
дз 10 прил 1.pdf
дз 11.pdf
дз 11 предл..pdf
дз 12.pdf
дз 13.pdf
дз 14.pdf
дз 15.pdf
дз 15 прил 1.pdf
дз 15 прил 2.pdf
дз 16.pdf
дз 16 прил 1.pdf
дз 16 прил 2.pdf
дз 17.pdf
дз 18.pdf

23.09.2021г.

Протокол 24 от сесия на ОбС

1.09.2021г.

Дневен ред – Сесия 24
писмо ПК.pdf
1.ДЗ.pdf

19.08.2021г.

Протокол 23 от сесия на ОбС

5.08.2021г.

Дневен ред – Сесия 23
писмо ПК – 23.pdf
1 ДЗ.pdf
2 ДЗ.pdf
3 ДЗ.pdf
4 ДЗ.rar
5 ДЗ.pdf
6 ДЗ.pdf
7 ДЗ.rar
8 ДЗ.pdf
9 ДЗ.pdf
10 ДЗ.pdf
11 ДЗ.pdf
12 ДЗ.pdf
13 ДЗ.pdf
14 ДЗ.pdf
15 ДЗ.pdf

22.07.2021г.

Протокол 22 от сесия на ОбС

7.07.2021г.

Дневен ред – Сесия 22
писмо ПК.pdf
т. 1 ДЗ.pdf
т. 2 ДЗ.pdf
т. 3 ДЗ.pdf
т. 4 ДЗ.pdf
т. 5 ДЗ.pdf
т. 6 ДЗ .pdf
т. 7 ДЗ .pdf
т. 7.1 Проект ПИРО Стралджа.pdf
т. 7.1а Приложение 1A Индикативен списък.pdf
т. 7.1б Приложение 1Програма за реализация на ПИРО.pdf
т. 7.2 Приложение 2 Индикативна финансова таблица.pdf
т. 7.3 Приложение 3 Матрица на индикаторите.pdf
т. 7.4 Приложение №4.pdf
т. 8 ДЗ .pdf
т. 9 ДЗ.pdf
т. 10 ДЗ.pdf
т. 10.1 Приложение № 1.pdf
т. 10.2 Приложение № 2.pdf
т. 10.3 Приложение № 15.pdf
т. 10.4 информация.pdf
т. 11 ДЗ.pdf
т. 11.1 Програма.pdf
т. 11.2 Приложение 1.pdf

23.06.2021г.

Протокол 21 от сесия на ОбС

3.06.2021г.

Дневен ред – Сесия 21
писмо ПК.pdf
т. 1 ДЗ.pdf
т. 2 ДЗ.pdf
т. 3 ДЗ.pdf
т. 4 ДЗ.pdf
т. 5 ДЗ.pdf
т. 6 ДЗ ИД.pdf
т. 6.1 Приложение1.pdf
т. 6.2 Програма ИД.pdf

20.05.2021г.

Протокол 20 от сесия на ОбС

7.05.2021г.

Дневен ред – Сесия 20
доп. т. 15.pdf
доп. т. 16.pdf
писмо ПК.pdf
т. 1 ДЗ.pdf
т. 2 ДЗ.pdf
т. 3 ДЗ.pdf
т. 4 ДЗ.pdf
т. 5 ДЗ.pdf
т. 6 ДЗ.pdf
т. 7 ДЗ.pdf
т. 8 ДЗ.pdf
т. 9 ДЗ.pdf
т. 9.1.pdf
т. 9.2.pdf
т. 10 ДЗ.pdf
т. 10.1.pdf
т. 10.2.pdf
т. 11 ДЗ.pdf
т. 12 ДЗ.pdf
т. 13 ДЗ.pdf
т. 14 ДЗ.pdf

22.04.2021г.

Протокол 19 от сесия на ОбС

19.04.2021г.

Дневен ред – Сесия 19
Писмо ПК
т. 1 ДЗ

9.04.2021г.

Протокол 18 от сесия на ОбС

1.04.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С оглед спазване противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет-Стралджа ще се проведе от разстояние, чрез имейл и говорна комуникация, посредством интернет връзка, от 10:00 ч., на 25.02.2021 г.,

Кметове и кметски наместници на населените места от община Стралджа, граждани и юридически лица, имащи желание да вземат участие в насроченото 18-то неприсъствено заседание от разстояние на Общински съвет-Стралджа, могат да се регистрират за участие като изпратят своята заявка в ел. писмо до ел. адрес на Председателя на ОбС-Стралджа:i.mitev@straldzha.net , до 10:00 ч., на 24.03.2021 г.

Дневен ред – Сесия 18
писмо ПК.pdf
предложение доп. в дн. ред 18.pdf
т. 1 ДЗ.pdf
т. 2 ДЗ.pdf
т. 3 ДЗ.pdf
т. 4 ДЗ.pdf
т. 5 ДЗ.pdf
т. 5.1 отчет.pdf
т. 6 ДЗ.pdf
т. 6.1 отчет.pdf
т. 7 ДЗ.pdf
т. 8 ДЗ.pdf
т. 9 ДЗ.pdf
т. 10 ДЗ.pdf
т. 11 ДЗ.pdf
т. 11.1 отчет.pdf
т. 11.2 програма.pdf
т. 12 ДЗ.pdf
т. 11.2 програма.pdf
т. 13 ДЗ.pdf
т. 14 ДЗ.pdf
т. 15 ДЗ.pdf
т. 16 ДЗ допълнителна.pdf

18.03.2021г.

Протокол 17 от сесия на ОбС

4.03.2021г.

Дневен ред – Сесия 17
Писмо ПК.pdf
т. 1 ДЗ.pdf
т. 2 ДЗ.pdf
т. 3 ДЗ.pdf
т. 4 ДЗ.pdf
т. 5 ДЗ.pdf
т. 6 ДЗ.pdf

18.02.2021г.

Протокол 16 от сесия на ОбС

4.02.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С оглед спазване противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет-Стралджа ще се проведе от 10:00 ч., на 28.01.2021 г., от разстояние, чрез имейл и говорна комуникация, посредством интернет връзка.
Кметове и кметски наместници на населените места от община Стралджа, граждани и юридически лица, имащи желание да вземат участие в насроченото 16-то редовно неприсъствено заседание от разстояние на Общински съвет-Стралджа, могат да се регистрират за участие като изпратят своята заявка в ел. писмо до ел. адрес на Председателя на ОбС-Стралджа: i.mitev@straldzha.net, до 10:00 ч., на 27.01.2021 г.

Дневен ред – Сесия 16
писмо ПК 16.pdf
т. 1 ДЗ.pdf
т. 1.1.pdf
т. 10 ДЗ.pdf
т. 10.1.pdf
т. 11 ДЗ.pdf
т. 12 ДЗ.pdf
т. 13 ДЗ.pdf
т. 14 ДЗ.pdf
т. 15 ДЗ.pdf
т. 16 ДЗ.pdf
т. 17 ДЗ.pdf
т. 2 ДЗ.pdf
т. 2.1.pdf
т. 3 ДЗ.pdf
т. 3.1.pdf
т. 4 ДЗ.pdf
т. 5 ДЗ.pdf
т. 5.2.pdf
т. 6 ДЗ.pdf
т. 7 ДЗ.pdf
т. 8 ДЗ.pdf
т. 8.1.pdf
т. 9 ДЗ.pdf
т. 9.1 КК.pdf
т. 9.2 .pdf

 

Протокол 15 от сесия на ОбС

5.01.2021г.

С оглед спазване противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет-Стралджа ще се проведе от 10:00 ч., на 29.12.2020 г., чрез имейл и говорна комуникация, посредством интернет връзка.

Кметове и кметски наместници на населените места от община Стралджа, граждани и юридически лица, имащи желание да вземат участие в насроченото 15-то редовно неприсъствено заседание от разстояние на Общински съвет-Стралджа, могат да се регистрират за участие като изпратят своята заявка в ел. писмо до ел. адрес на Председателя на ОбС-Стралджа: i.mitev@straldzha.net , до 10:00 ч., на 28.12.2020 г.

Председател ОбС-Стралджа: /п/
инж. ИВАН МИТЕВ

Дневен ред – Сесия 15
писмо ПК 15.pdf
т. 1 Прилож. 1.pdf
т. 1 Прилож. 2.pdf
т. 1 Прилож. 4.pdf
т. 1.pdf
т. 2 Прилож. 1.pdf
т. 2 Прилож. 2.pdf
т. 2 Прилож. 3.pdf
т. 2 Прилож. 4.pdf
т. 2.pdf
т. 3.pdf
т. 4.pdf
т. 5.pdf
т. 6.pdf
т. 7.pdf

 

Протокол 14 от сесия на ОбС

03.12.2020г.

ВАЖНО: Поради усложнената епидемична обстановка, комисиите и сесията, ще се проведе онлайн.

Дневен ред – Сесия 14
ПК 14.pdf
т. 1.pdf
т. 2.pdf
т. 3.pdf
т. 4.pdf

 

Протокол 13 от сесия на ОбС

05.11.2020г.

Дневен ред – Сесия 13
Писмо ПК.pdf
т. 1.pdf
т. 2.pdf
т. 3.pdf
т. 4.pdf
т. 5.pdf
т. 6.pdf
т. 7.pdf
т. 8.pdf
т. 9.pdf
т. 10.pdf

22.10.2020г.

Протокол 12 от сесия на ОбС

01.10.2020г.

Дневен ред – Сесия 12
Пост. комисии.pdf
т. 1.pdf
т. 2.pdf
т. 3.pdf
т. 4.pdf
т. 5.pdf
т. 6.pdf
т. 7.pdf
т. 8.pdf
т. 9.pdf
т. 10.pdf
т. 11.pdf
т. 12.pdf
т. 13.pdf
т. 14.pdf
т. 15.pdf
т. 16.pdf

17.09.2020г.

Протокол 11 от сесия на ОбС

6.08.2020г.

Дневен ред – Сесия 11
Заседания ПК.pdf
т. 1.pdf
т. 2.pdf
т. 3.pdf
т. 4.pdf
т. 5.pdf
т. 6.pdf
т. 7.pdf
т. 8.pdf
т. 9.pdf
т. 10.pdf
т. 11.pdf
т. 12.pdf
т. 13.pdf
т. 14.pdf
т. 15.pdf

23.07.2020г.

Протокол 10 от сесия на ОбС

2.07.2020г.

Дневен ред – Сесия 10
Писмо ПК
т. 1 ДЗ
т. 1 скица
т. 1 старо реш-е
т. 2 ДЗ

18.06.2020г.

Протокол 9 от сесия на ОбС

4.06.2020г.

Дневен ред – Сесия 9
писмо ПК
Т. 1
Т. 2
Т. 3. 1
Т. 3. 2
Т. 3

21.05.2020г.

Протокол 8 от сесия на ОбС

7.05.2020г.

Дневен ред – Сесия 8

23.04.2020г.

Протокол 7 от сесия на ОбС

2.04.2020г.

Дневен ред – Сесия 7

19.03.2020г.

Протокол 6 от сесия на ОбС

5.03.2020г.

Дневен ред – Сесия 6

20.02.2020г.

Протокол 5 от сесия на ОбС

13.02.2020г.

Дневен ред – Сесия 5

30.01.2020г.

Протокол 4 от сесия на ОбС

24.01.2020г.

Дневен ред – Сесия 4

10.01.2020г.

Протокол 3 от сесия на ОбС

27.12.2019г.

Дневен ред – Сесия 3

13.12.2019г.

Протокол 2 от сесия на ОбС

21.11.2019г.

Дневен ред – Сесия 2

12.11.2019г.

Протокол 1 от сесия на ОбС

12.11.2019г.


                                             ➪ Мандат 2015-2019

 

 
Протокол 48 от сесия на ОбС

4.10.2019г.

Дневен ред – Сесия 48

26.09.2019г.

Протокол 47 от сесия на ОбС

26.09.2019г.

Дневен ред – Сесия 47

12.09.2019г.

Протокол 46 от сесия на ОбС

1.08.2019г.

Дневен ред – Сесия 46

18.07.2019г.

Протокол 45 от сесия на ОбС

4.07.2019г.

Дневен ред – Сесия 45

20.06.2019г.

Протокол 44 от сесия на ОбС

12.06.2019г.

Дневен ред – Сесия 44

23.05.2019г.

Протокол 43 от сесия на ОбС

12.06.2019г.

Дневен ред – Сесия 43

17.05.2019г.

Протокол 42 от сесия на ОбС

2.05.2019г.

Дневен ред – Сесия 42

18.04.2019г.

Протокол 41 от сесия на ОбС

4.04.2019г.

Дневен ред – Сесия 41

21.03.2019г.

Протокол 40 от сесия на ОбС

8.03.2019г.

Дневен ред – Сесия 40

20.02.2019г.

Протокол 39 от сесия на ОбС

7.02.2019г.

Дневен ред – Сесия 39

24.01.2019г.

Архив : 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 2014 |  2015  2016 |  2017 |  2018