Протоколи от сесиите на ОС


                                                                   ➪ Мандат 2023-2027

 Документ

Дата

Изтегли документа

Протокол 9 от сесия на ОбС

04.07.2024

Протокол 8 от сесия на ОбС

06.05.2024

Протокол 7 от сесия на ОбС

02.05.2024

Протокол 6 от сесия на ОбС

04.04.2024

Протокол 5 от сесия на ОбС

07.03.2024

Протокол 4 от сесия на ОбС

15.02.2024

Протокол 3 от сесия на ОбС

05.01.2024

Протокол 2 от сесия на ОбС

07.12.2023

Архив : 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 2014 |  2015  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020202120222023