Проект:Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово


Дата на публикуване: [ 02.10.2020г.]

На 02.10.2020 г. се проведе пресконференция по Проект ,,BG05M90P001-2.040-0099-C01,Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово“,съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.040-0099-C01,финансиран по Оперативната програма,,Развитие на човешки ресурси“2014-2020 г., процедура BG05M90P001-2.040 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

На пресконференцията беше представена презентация със снимков материал, отразяваща изпълнението на проекта по дейности.

Във връзка с приключване на проекта предстои изготвяне на Окончателен технически и финансов отчет и Искане за плащане.


Дата на публикуване: [ 06.08.2020г.]

На 06.08.2020г. се проведе групова супервизия на екипа в проект № BG05M9OP001-2.40-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община Стралджа и Община Болярово”, Компонент 2.

Мястото на провеждане бе залата на ЦСРИ-гр. Стралджа.

Основни теми на груповата супервизия бяха:

1. Работа за подкрепа на потребителите- предизвикателства, методическа подкрепа, граници в отношенията.

2. Предизвикателства и влияние на общност в почасовата мобилна грижа за самотно живеещи потребители.

Проведената супервизия имаше мотивиращ ефект върху членовете на екипа по проекта и получените отговори им дадоха стимул за още по-качествено предоставяне на услугите по проекта.


Дата на публикуване: [ 08.06.2020г.]


Дата на публикуване: [ 20.05.2020г..]

Приложения:
декларация лични данни.docx
Заявление.docx
О Б Я В А СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.docx
псих. подкрепа-28.02..2020г..docx


Дата на публикуване: [ 28.02.2020г.]

На 28.02.2020г. е подписано допълнително споразумение с Мариана Пенева. Атанасова- психолог, която ще предоставя психологическа подкрепа и консултиране на потребителите по Проект:№ BG05M9OP001-2.40-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община Стралджа и Община Болярово”.

Изготвен е психологически статус и становище на всички заявили да ползват услугата по Проекта, която стартира на 01.03.2020г.
Потребителите са посетени по домовете и останаха изключително доволни от срещата и предоставяната услуга.
на телефон- 0894700383 и се свържат с диспечера по Проекта Стефка Пенева, която ще запише Вашите имена, адрес и нужди и телефон за контакт.


Дата на публикуване: [ 13.03.2020г]

 

 

Във връзка с Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Република България и решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г., с което е обявено извънредно положение на територията на цялата страна Ви съобщаваме, че хората, които нужда от закупуване на храна, лекарства и измерване на виталните показатели от медицинско лице могат да получат това от екипа – доставчик на интегрирани мобилни социални услуги по Проект:№ BG05M9OP001-2.40-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община Стралджа и Община Болярово” на телефон- 0894700383 и се свържат с диспечера по Проекта Стефка Пенева, която ще запише Вашите имена, адрес и нужди и телефон за контакт.


 

 

Проект рег.№ BG05M9OP001-2.040-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово”, по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Децата –потребители на социални услуги от гр. Стралджа на ЦСРИ, ЦОП и по Проект „ С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години в община Стралджа – 2” заедно със своите ръководители по отделните услуги изработиха мартеници и картички, които ще бяха подарени на възрастните потребители от Проект № BG05M9OP001-2.40-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община Стралджа и Община Болярово” и „Домашен социален патронаж”- община Стралджа.

Потребителите бяха приятно изненадани и изразиха благодарност към децата и поетата от техните ръководители инициатива.

Галерия с снимки: