ПРОЕКТ:ПОДОБРЯВАНЕ ЖИВОТА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ


Дата на публикуване: [ 05.09.2020г.]

Информация за Дейност №4


Дата на публикуване: [ 03.06.2020г.]

Информация за Дейност №3
Информация за Дейност №2


Дата на публикуване: [ 10.03.2020г.]

Съобщение за удължаване срок за прием на документи


Дата на публикуване: [ 20.01.2020г.]

Приложения:
обява.docx
Заявление участници.docx
ДЕКЛАРАЦИЯ ЛД.docx


Дата на публикуване: [ 10.01.2020г.]

Покана за работна среща – кметове


Дата на публикуване: [ 3.01.2020г.]

Информация