Приемен ден


1.Приемният ден на кмета на общината се провежда всеки първи четвъртък на месеца.

2. Приемът е с предварително записване, което се извършва в информационен център на община Стралджа.

3. При записването, гражданите съобщават тематиката на въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.

4. При преценка от кмета на общината, че поставеният въпрос е от компетентността на зам.-кмет, гражданинът се насочва за среща със съответния заместник-кмет.

5. Всички свободни работни места в общинска администрация се обявяват на сайта на общината , поради което записване във връзка с назначаване на работа не се препоръчва.

6. Не се допуска повторно записване на граждани по въпроси, на които вече са получили отговори.