Преброяване 2021


Дата: [ 30.07.2020 ] 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Стралджа, област Ямбол приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Стралджа

Всяко от определените лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъде оповестен на 13 август 2021 г. на сайта на общината и на общинското табло.

Приложения:
Преброяване.pdf


Дата: [ 9.02.2021 ] С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: промяна в критичния момент и периода на провеждане на Преброяване 2021г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че с Решение №61 от 21.01.2021г. на Министерски съвет е определен нов критичен момент и период за провеждане на Преброяване 2021г., както следва:
Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 0,00 часа на 7 септември 2021г. и ще приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021г., като:

– Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021г. до 24,00 часа на 17 септември 2021г.

– Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброители ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021г.

Предвид дългия период от време до 7 септември 2021г., ще бъде направена кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата, подали заявления за участие, както и набиране на нови случаи при необходимост.
Допълнително от НСИ ще се получи нов график на дейностите, съобразен с новите дати.


Дата: [ 2.11.2020 ] С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: удължаване срока на кампанията за набиране на кандидати за преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Р България през 2021г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че срока за набиране на кандидати за преброители и контрольори се удължава до 16 ноември включително.Желаещите лица за включването им като преброители/контрольори за община Стралджа, следва да представят необходимите документи в срок до 16 ноември включително.

 


Дата: [ 21.09.2020 ] С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Стралджа

Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64Във връзка с предстоящото 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще се осъществи от 22 януари до 15 февруари 2021, стартира набирането на преброители и контрольори за Преброяване 2021г.За предстоящото преброяване, в община Стралджа ще бъдат ангажирани 14 бр. контрольори и 44бр. преброители.

Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8,00ч. сутрин до 20,00ч. вечер, включително събота и неделя.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища.

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради по цени и ставки, определени със Заповед №РД-05-817/14.09.2020г. на Председателя на Национален статистически институт /НСИ/.

Във връзка с горното в срок до 30 октомври 2020г. желаещите кандидати за включването им като преброители и контрольори следва да подадат заявление по образец на адрес:
Община Стралджа, гр. Стралджа, ул.“Хемус“№12, в Център за услуги и информация на гражданите.
За повече информация може да се обърнете на телефон 04761/69-19 – г-жа Стойкова или посетите сайта на НСИ ➪ Национален статистически институт.

Приложения:
Заявление за придружители
Декларация за обработка на лични данни
Автобиграфия по образец
Zayavlenie_14092020_1.docx
РД-05-817.pdf