Правилници

 Документ

Дата

Изтегли документа

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на ОбС неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация на община Стралджа, отношенията му с органите на държавната власт, обществените организации, международните връзки и условията за сдружаване на общинския съвет.

  21.2.2020 г.

Правилник за дейността На общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство

Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, численият състав, управлението му, правата и задълженията на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство по отношение на предоставеното му общинско имущество.

  9.5.2017 г.

 
Правилник за организацията и дейноста на ОС

Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на ОбС неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация на община Стралджа, отношенията му с органите на държавната власт, обществените организации, международните връзки и условията за сдружаване на общинския съвет.

5.1.2016 г.

 
Правилник – помощи
Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Стралджа.

2.1.2013 г.