по чл. 12,т.1 от ЗПУКИ

Кмет на община, замeстник кметове на община, кметове на кметства и кметски наместници

Николай Савов Генов

Росица Михова Тодорова

Стефан Стоянов Сотиров

Стойко Иванов Георгиев

Тодорка Стоянова Йорданова

Атанас Киров Киров

Ваня Николова Симеонова

Вичо Миков Колев

Георги Димитров Василев

Динка Тенева Караиванова

Живко Иванов Димитров

Иван Димитров Дяков

инж. Милен Иванов Стамов

Марийка Енчева Георгиева

Мария Петрова Димитрова

Милен Стоянов Ангелов

Недялка Владева Илиева

Пенка Иванова Христова

Общинска администрация

Пенка Димитрова Иванова

Ивайло Красимиров Кръстев

Иван Георгиев Малински

Иван Михайлов Иванов

Иванка Илчева Иванова

Иванка Митева Събева

Игнатка Йорданова Георгиева

Йонка Грозданова Митева

Койка Тенева Тодорова

Красимира Паскова Русева

Магдалена Желязкова Стоянова

Марийка Драгоева Недева

Милена Вълева Вълева

Милена Димитрова Данева

Мирослав Николов Маринов

Михал Вълев Михалев

Парушка Тодорова Узунова

Петя Динкова Ангелова

Радка Георгиева Русева

Росица Едрева Тенева

Роска Василева Стойкова

Силвия Георгиева Панайотова

Станка Петрова Иванова

Таня Георгиева Господинова

Тодор Нанчев Вълков

Цонка Андонова Стамова

Александрина Вълева Александрова

Атанас Иванов Иванов

Бойо Тодоров Тодоров

Васил Христов Пенев

Велислав Минков Минков

Весела Йорданова Драмжиева

Галина Куртева Димитрова

Генади Филчев Троев

Гроздан Иванов Иванов

Димитър Стефанов Димитров

Динка Дончева Йорданова

Донка Стоянова Иванова

Дора Славова Иванова

Живка Петрова Йораднова

Петьо Благоев Гицов

Общински съветници

Койчо Тончев Койчев

Мария Толева Иванова

Митко Панайотов Андонов

Петър Йовчев Петров

Радинка Василева Парушева

Росица Петкова Стоева

Стефка Кунева Пенева

Христо Стойнов Христов

Янко Стоянов Добрев

Ангел Иванов Ангелов

Валентина Добрева Маринова

Георги Стефанов Узунов

Димчо Атанасов Стойков

Дора Йовчева Стоянова-Костова

Живко Ангелов Ангелов

Иван Георгиев Иванов

Йовчо Христов Йовчев