Обявление за открити процедури


Общински съвет Стралджа открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Ямбол за мандат 2023 – 2027 г.

Приложения:
Приложение 1 Окр. съд.doc
Приложение 2 Окр. съд.doc
Приложение 3 Окр. съд.doc
Процедураа за Окръжен съд (2).doc


Общински съвет Стралджа открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Ямбол за мандат 2023 – 2027 г.

Приложения:
Приложение 1 Окр. съд.doc
Приложение 2 Окр. съд.doc
Приложение 3 Окр. съд.doc
Процедураа за Окръжен съд (2).doc


Общински съвет Стралджа открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Ямбол за мандат 2023 – 2027 г.

Приложения:
Приложениее 1 Районен съд.doc
Приложениее 2 Районен съд.doc
Приложениее 3 Районен съд.doc
Процедураа за Районен съд (1).doc


Общински съвет Стралджа открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Ямбол за мандат 2023 – 2027 г.

Приложения:
Приложение 1 Окр. съд.doc
Приложение 2 Окр. съд.doc
Приложение 3 Окр. съд.doc
Процедура за Окръжен съд.doc


Общински съвет Стралджа открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Ямбол за мандат 2023 – 2027 г.

Приложения:
Приложение 1 Районен съд.doc
Приложение 2 Районен съд.doc
Приложение 3 Районен съд.doc
Процедура за Районен съд.doc


Общински съвет Стралджа открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Ямбол за мандат 2023 – 2027 г.

Приложения:
Приложение 1 Районен съд.doc
Приложение 2 Районен съд.doc
Приложение 3 Районен съд.doc
Процедура за Районен съд.doc


Общински съвет Стралджа открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Ямбол за мандат 2023 – 2027 г.

Приложения:
Приложение 1 Окр. съд.doc
Приложение 2 Окр. съд.doc
Приложение 3 Окр. съд.doc
Процедура за Окръжен съд.doc


Процедура за Районен съд

 


ДЕКЛАРАЦИЯ прилож.2

 


ДЗ съд.засед..

 


Приложение 1 Окр. съд

 


Приложение 1 Районен съд

 


Приложение 3 Окр. съд

 


Приложение 3 Районен съд

 


Процедура за Окръжен съд

 


Обявление за открити процедури за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Ямбол