Общински съветници


Списък на Общинските съветници мандат 2023 – 2027

партия, коалиция, инициативен комитет име,презиме и фамилия на общински съветник
МК БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ/БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, ГЕРБ, ВМРО, ЛЕВИЦАТА!/. 1. Димчо Атанасов Стойков

2. д-р Дора Йовчва Стоянова – Костова

3. Иван Миленов Стамов

4. Петър Иванов Драгиев

5. Галина Николаева Йорджева

6. Нели Тончева Кавалджиева

7. Продан Василев Проданов

8. Моника Антонова Начева

9. Добромир Деянов Георгиев

10. Валентина Дженкова Митева

11. Ангел Иванов Ангелов

ПП „БСП“ 1. Йордан Койчев Йорданов

2. Койчо Тончев Койчев

3. Николай Савов Генов

4. Янко Стоянов Добрев

5. Драгоя Димитров Драгоев

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ 1.Тодор Андонов Тодоров

Председател на ОбС – Нели Тончева Кавалджиева


С П И С Ъ К

На Постоянните комисии към Общински съвет – Стралджа, утвърдени с Решение № 5 от Протокол № 2/30.11.2023г.

 

Комисия по бюджет и финанси

1. Димчо Стойков – председател

2. Петър Драгиев – член

3. Ангел Ангелов – член

4. Йордан Койчев – член

5. Тодор Тодоров – член

 

Комисия по социална политика

1. д-р Дора Йовчева – председател

2. Добромир Георгиев – член

3. Галина Йорджева – член

4. Моника Начева – член

5. Койчо Койчев – член

 

Комисия по устройство на територията и евроинтеграцията

 1. Продан Проданов – председател

2. Димчо Стойков – член

3. Ангел Ангелов – член

4. Драгоя Драгоев – член

 5. Тодор Тодоров – член

 

Комисия по общинска собственост и стопанска политика

1. Галина Йорджева – председател

2. Моника Начева – член

3. Валентина Митева – член

4. Иван Стамов – член

5. Николай Генов – член

 

Комисия по законност, обществен ред и нормативна уредба

1. Иван Стамов – председател

2. Валентина Митева – член

3. Добромир Георгиев – член

4. Продан Проданов – член

5. Янко Добрев – член