Общински съветници


Списък на Общинските съветници мандат 2019 – 2023

партия, коалиция, инициативен комитет име,презиме и фамилия на общински съветник
МК „Промяна” 1. Димчо Атанасов Стойков

2. Цони Стефанов Цонев

3. д-р Дора Йовчва Стоянова – Костова

4. Ангел Иванов Ангелов

5. Христо Стойнов Христов

6. инж. Иван Парушев Митев

7. Петър Иванов Драгиев

8. Нели Тончева Кавалджиева

9. Елица Младенова Иванова

10. Валентина Дженкова Митева

ПП „БСП“ 1.Янко Стоянов Добрев

2. Койчо Тончев Койчев

3. Йордан Койчев Йорданов

4. Иван Георгиев Иванов

5. Стоян Георгиев Георгиев

6. Мария Толева Иванова

ПП „ГЕРБ” 1.Тодор Жеков Железов

Председател на ОбС – инж. Иван Парушев Митев


Постоянни комисии към ОбС – Стралджа

Комисия по бюджет и финанси
1. Димчо Стойков – председател
2. Петър Драгиев
3. Нели Тончева
4. Иван Георгиев
5. Тодор Железов

Комисия по социална политика
1. д-р Д. Йовчева – преседател
2. Петър Драгиев
3. Елица Иванова
4. Койчо Койчев
5. Мария Толева

Комисия по устройство на територията и евроинтеграция
1. Христо Стойнов – председател
2. Димчо Стойков
3. Цони Цонев
4. Стоян Георгиев
5. Йордан Койчев

Комисия по общинска собственост и стопанска политика
1. Иван Георгиев – председател
2. Елица Иванова
3. Нели Тончева
4. Цони Цонев
5. Тодор Железов

Комисия по законност, обществен ред и нормативна уредба
1. Ангел Ангелов – предеседател
2. Валентина Митева
3. Христо Стойнов
4. Янко Добрев
5. Койчо Койчев